Pravidla

1) Každý člen je povinen účastnit se officiálních eventů, které jsou vyhlašovány na steamu minimálně týden předem. Pokud se hráč nemůže dostavit napíše omluvenku na webové stránky skupiny minimálně hodinu před zahájením eventu (sekce pro členy -> Omluvenky na akce -> Arma 3). Pokud tak neučiní, dostane STRIKE za neaktivitu.

2) Hraní ve skupině se řídí podle 2 měsíčního cyklu (1. měsíc tréninkový, 2. měsíc kampaňový). Tato časová období se navzájem střídají(výjimku udělují officeři). Aby byl člen připuštěn do kampaňového měsíce, musí splnit minimálně 2 TOC v tréninkovém měsíci (vyjímku uděluje officer).

3) KZP#1,2,3 se splňují vždy v termíny (většinou 2) vyhlášené na začátku tréninkového měsíce.

4) Každému členovi který splnil KZP#3 je přidělena jeho hodnost, která odpovídá jeho schopnostem a docházce. Rekruti, kteří nemají splněnou KZP#3 nemají žádnou hodnost. Rekrutovi, který je do ORBATU zapisován poprvé je udělena hodnost svobodníka(vyjímku udělují officeři).

5) Zapsání nového člena do ORBATU probíhá vždy na začátku tréninkového měsíce, po splnění KZP#3. V tuto chvíli lze také vedení skupiny může navrhovat členy na hodnostní povýšení.

6) Ve hře je každý povinen poslouchat svého nadřízeného (určeno hodností v ORBATU nebo přihlašovacím dokumentu).

7) Nicknamy členů musí odpovídat pravidlům TS. Mimo roomek 502.BH je povolena změna nicku (nickname musí obsahovat základ vašeho nicknamu uvedeného v přihláškovém form.). Je zakázáno používat více identit.

8) Každý člen je povinen poslouchat své nadřízené (officery, moderátory). Pokud tak nebude činit a bude záměrně porušovat pravidla a chovat se nevhodně, bude této osobě udělen disciplinární STRIKE, při pokročilých problémech s jedincem se bude projednávat vyloučení ze skupiny.

9) Je zakázáno v jakékoli situaci lhát ostatním členům, adminům, supportu a moderátorům v jakýchkoliv situacích, držíme se hesla “pravda zvítězí”. Při prokázání lhaní následuje vyloučení ze skupiny.

10) Od členů 502. BH se vyžaduje profesionální chování jak na oficiálních tak na neoficiálních eventech.

11) Na [O] eventech je zakázáno pouštět do hry hudbu z jakéhokoliv zařízení nebo softwaru.

12) Na [O] eventech se vždy hraje za frakci Army of the Czech Republic (vyjímky udělují officeři).

13) Členové jsou povinni se na oficiálním eventu vybavit podle rozdělení ORBAT, nebo jak řekne velitel akce. Je zakázáno zahájit misi bez toho aniž by byli členové vybavení dle Standartů vybavení (výjimku lze udělit po dohodě s officery). Na [N] eventech též podle Standartů vybavení.

14) [O] i [N] event musí dodržovat standart Časový harmonogram a zahajování A3 eventů (umístěný na veřejném disku).

15) Členové kteří hrají A3 i v jiných klanech jsou povinni tuto skutečnost nahlásit Důstojnickému štábu.

16) Informace uvnitř 502.BH jsou pro vnější komunitu tajné. Za sdílení vnitřních informací, ale především osobních informací našich členů (věk, jméno atp.), bude následovat okamžité vyloučení ze skupiny.

17) Chat ve hře nebude v žádném případě používán. Výjimka je udělená officerům a moderátorům pokud se řeší technický stav serveru apod.

18) Každý člen má právo být až na 6 měsíců umístěn do záloh.

19) Po 4 strikách (disciplinárních i za neúčast) následuje vyloučení ze skupiny.

20) Striky se mažou 1 za rok a to 1.1.

21) Každý člen má právo si zažádat o vyhlášení neoficiálního eventu.

22) Pokud bude člen chtít vyhlásit [N] Event na A3 pošle podklady (některému z officerů) minimálně 3dny předem.

23) Neznalost pravidel neomlouvá.